Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

مبتدی ها آموزش چسب زخم، چگونگی کاهش شکست؟

توسعه لایه ها امروزه توسعه یافته است، آن را از طرف سودمند است، و همچنین دارای طرف نامطلوب است. مزیت این است که مردم می توانند فن آوری را به سرعت تحت هدایت معلم تسلط دهند. مزیت این است که بدون هدایت یک معلم کار کنید! این نتیجه در برابر مژه ای است که به نظر می رسد غلط است و باعث آسیب رساندن به مشتری می شود، همچنین ارزش اقتصادی را از دست می دهد و به آسانی از بین می رود!

بسیاری از مردم گزارش می دهند که طولانی تر شدن پیوند انجام می شود، هرچه سخت تر می شود. این به این دلیل است که همه افراد دارای مژه های متفاوت هستند و اشکال و شکل کاملا متفاوت دارند. بنابراین، اگر تحقیقات دقیق و بی وقفه انجام ندهیم، ما به سادگی عملیات مکانیکی انجام خواهیم داد که همیشه دشوار خواهد بود!

اول، معرفی سریع این است که تمرین احساس نفیس!

اگر می خواهید احساس خوبی داشته باشید، باید با کمبود احساس تناسب داشته باشید و بدون احساس عمل کنید. شبیه یک تیراندازی است. اگر این احساس را نداشته باشید، باید تمرینات خود را ادامه دهید و به نحوه برخورد با توپ بدون لمس استفاده کنید.

ثانیا، برای مبتدیان، یادگیری دقیق و منظم بسیار مهم است. این به این علت است که بسیاری از افراد در حالی که در حال مطالعه هستند، بعضی از عادت های گذشته را حفظ می کنند، که می تواند به بدی ها منجر شود. بنابراین در ابتدا آموزش های ظریف بسیار مهم است.

دوم، معرفی سریع این است که قلب آلتوسئیستی داشته باشیم و از روح هنرمند استفاده کنیم تا واقعا به مشتریان فکر کنیم!

بسیاری از سیلاتورها به طور ناخودآگاه هنگام انجام این کار همان کار را انجام می دهند و این درست نیست که در روند عملیات ما به سادگی عمل نمی کنیم، بلکه مشخص کردن مجموعه ای از برنامه عملیاتی که مطابق با چرخه مشتری و مژه است فرم.

ما باید به طور مداوم توانایی ما را در فکر کردن، دقیق درک فرم مژه مشتری، به منظور اصلاح خط چشم برای مشتری، این است که به نام روح هنرمند.

سوم، آیا شما یک فرد فنی هستید؟ یا استعداد هنری؟

طراحان مژه تنها یک فرد فنی حرفه ای نیستند، زیرا نه تنها قلب مشتری را باز می کنند، بلکه زیبایی و زیبایی جراحی زیبایی را در عمل جراحی غیر پلاستیکی به ارمغان می آورند، بنابراین شما فقط باید خودتان را حل کنید، بگذارید خود را رشد دهید به یک فرد فنی و همچنان یک استعداد هنری است.