Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

سبک های جدید از ضربه های دو لایه

مژه های دو لایه پس از اینکه ما را در بازار تحریم کردند، بیشتر و بیشتر می شود. این مژه های دو لایه ضخیم هستند و برای هر شکل چشم مناسب هستند، مناسب کسانی هستند که می خواهند حجم را به ضربه های خود اضافه کنند. اگر به طور معمول دو یا چند ضربه شلاق را در هر دو چشم بکارید، دو لایه صرفه جویی در زمان، تلاش و پول با حجم عالی است که نمیتوان با نوارهای معمولی مقایسه کرد. برای درخواست مصرف کنندگان، ما برخی از سبک های اضافه را اضافه می کنیم و می توانید برای بررسی آنها اینجا کلیک کنید.


thick-eyelashes