Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

راه های مناسب برای گرفتن مژه ها از سینی شستشو

گرفتن مژه ها از سینی شلاق به شیوه ای مناسب، بسیار مهم است که از مژه های دروغین محافظت کند. در اینجا چند نکته در مورد چگونگی گرفتن مژه از سینی شستشو وجود دارد.

(1) ابتدا باید از موچین راست استفاده کنید.

mink-eyelashes


(2) گیره دوم را نوک باند مچ دست و لبه ها را به آرامی بلند کنید. شما می توانید پیدا کنید که فقط یک چسب کوچک در کنار ضربه های شلاق وجود دارد که ضربه شلاق را به راحتی از سینی برداشته می شود.


mink-lashesfake-lasheshorse-eyelashes