Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

تفاوت بین شانه های موی انسان با شلاق موهای مصنوعی انسان

ما غرور زیادی در حمل 100٪ موهای موی انسان داریم اما بسیاری از مردم هنوز مطمئن نیستند که تفاوت بین موی انسان و ضربه های مصنوعی چیست و چگونه می توانید بگویید که آیا مژه های خود را از موی انسان ساخته شده یا نه.

اول از همه، مفهوم گرفتن موهای مصنوعی 100٪ برای مژه های دروغین شما همانند گرفتن موهای مصنوعی 100٪ برای موهای شما است: واقعیت واقعی، واقعی تر می شود، واقعی تر می شود، واقعی تر عمل می کند. بدیهی است که آنها واقعی هستند. مویی که از مواد مصنوعی ساخته شده است، فقط موهای واقعی خود را به نظر نمی اندازد، احساس نمی کند یا حرکت می کند، چرا که شما همیشه به دنبال 100٪ موهای واقعی موی انسان هستید.

بسیاری از مژه های نادر ارزان که از جایی دیگر به شما می گویند "100٪ ساخته شده توسط انسان" یا "100٪ کیفیت موی انسان" است و در بسته بندی کیسه ای با 10 جفت ضربه ای روی یک تکه کاغذ بسته بندی می شوند. این ممکن است به یک معامله عالی تبدیل شود، و به بعضی ها، قیمت همه چیز است، به همین دلیل شما می توانید بسیاری از مژه ها را برای خیلی ارزان خرید کنید - آنها طول می کشد طولانی نیست، آنها به وضوح پایین تر کیفیت.

موهای موی انسان به طرز قابل توجهی سبک تر و بسیار شکننده تر از موهای مصنوعی مو هستند. هنگامی که انگشتانتان را در برابر موهایتان برش می دهید، احساس سیری و نرم به لمس می دهد و کمتر از این براق کننده براق است که مشخصه موهای جعلی موی انسان است.

مژه موی انسان بسیار قابل انعطاف است و می تواند به راحتی به هر شکل چشم خم شود. از سوی دیگر، شلاق های با کیفیت پایین موهای مصنوعی انسان، نه تنها موهای سفت تر (که پیچیده تر می شوند) بلکه باند های سخت تر و ضخیم تر نیز می باشند.