Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

در مقایسه با مژه های مروارید معمولی، رنگ قهوه ای طبیعی یکی از ویژگی های متمایز مژه های مروارید سیبری است، در حالی که مروارید طبیعی مروارید رنگ سیاه و سفید است. به عنوان یک گونه نسبتا ویژه در خانواده سیب زمینی، ویژگی های سیبل با خز بسیار نرم و الاستیک است که توسط هر نوع موجودی غیر قابل مقایسه است. بدین ترتیب مژه های خز سیبری یکی از مژه های نرم تر و راحت تر مصنوعی است. از همه مژه های موی خرگوش، مروارید خزهای سیبری سیبری شما را در تمام مراحل مختلف، در محل کار، در طول سفر گردشگری، و یا نشان می دهد، به ارمغان می آورد با عزیزان خود و یا حتی در عروسی، منحصر به فرد ترین شکوه و عظمت را به من بدهید. مژه های خزنده سیبری دارای ویژگی های بهینه هر دو مژه مصنوعی و ضربه های انسانی هستند . به عنوان مژه مصنوعی، آن بسیار طولانی تر و جذاب تر از ضربه های انسانی است. در عین حال، مژه های خزهای سیبری متفاوت از مژه مصنوعی مصنوعی هستند که از ویژگی های نرم و الاستیک معادل آن به عنوان ضربه های انسانی نشان می دهد. بدین ترتیب، مژه های خزنده سیبری به نظر می رسد همان گونه که با ضربه های انسانی مواجه می شوند. علاوه بر این، شلاق ها 100٪ بدون قساوت هستند که به آرامی با مسواک زدن حیوانات زنده بدون آسیب رساندن به آنها به دست می آیند. هر انسولین تنها استریلیزه و دست جمع شده برای اطمینان از کیفیت و دوام. مژه های خزهای سیبری محبوب ترین هدیه برای همه خانم ها هستند.

continue continue CONTINUE